Liên hệ

 196 Hoàng Diệu – Đà Nẵng

 1900 5894

 Email : sonygallery@gmail.com

 Website : sonygallery.com